Pirmininkė - ugdymo skyriaus vedėja Danutė Pūrienė;
Pavaduotoja – psichologė Jolanta Dulinskienė;
Sekretorė – socialinė pedagogė Roberta Radziukienė;

Nariai:

1. mokytoja Ingrida Bagdonienė;
2. mokytoja Danutė Jakubėnienė;
3. mokytoja Renata Pacevičienė;
5. mokytoja Irena Stirbinskienė;
4. mokytoja Vaida Šlepikienė;
6. spec. pedagogė Brigita Valečkienė;
7. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danguolė Zdanevičienė.