Ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje turės būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Mokykloje veiks 3 įėjimai/išėjimai ,tik per kuriuos mokiniai į mokyklą privalės ateiti ir išeiti (schema apačioje). Pamokos, VDM grupės veiklos, neformaliojo švietimo būreliai vyks nurodytame sektoriuje ir klasėje. Mokinių maitinimas vyks nurodytais srautais. Pamokos prasidės 8.00 val. Vartai į mokyklą bus atidaryti nuo 7.30 val.

Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) bus organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke. Individualūs pokalbiai mokykloje galės vykti tik išimties atvejais.

Neliko reikalavimo atvykusiems į mokyklą mokiniams ir mokytojams matuoti temperatūrą, tačiau išlieka prievolė tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams nevykti į mokyklą, jei pasireiškia karščiavimas ar kiti viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Siekiant maksimaliai užtikrinti mokinių saugumą, asmenys, atlydintys/paimantys mokinius, į mokyklos pastatą nebus įleidžiami. Mokinių, kuriems reikalinga pagalba, atlydintys/ paimantys asmenys bus įleidžiami pagal vaikų individualius poreikius su apsaugos priemonėmis.

Tikimės Jūsų supratimo ir geranoriškumo.
Saugokime savo ir kitų sveikatą.

sektoriai