Pirmokų paskirstymas į klases bus skelbiamas mokyklos svetainėje 2020 m. rugpjūčio 25 d. (po priėmimo komisijos paskutinio posėdžio).