Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 patvirtintas: Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas.

Mokyklos direktoriaus 2020-09-01 įsakymu Nr. V-87 patvirtintas: Pradinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo Vilniaus „Šviesos‘ pradinėje mokykloje tvarkos aprašas.

Kad Kalėdų sulauktume sveiki.