Siekiant pasitikti Mokslo ir žinių šventę saugiai, rugpjūčio 31 d. mokiniams bus organizuojamas testavimas savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais. Jeigu tą dieną Jūsų vaikas negalės dalyvauti testavime, galite tai padaryti privačiose klinikose, klasių vadovėms pateikdami gydytojo pažymą su testo rezultatu.

Testas bus atliekamas mokyklos lauko klasėje, reguliuojant besiatestuojančiųjų srautus.

GRAFIKAS

KLASĖ

LAIKAS

1A

8.00-8.30

1B

8.30-9.00

1C

9.00-9.30

1D

9.30-10.00

2A

10.00-10.30

2B

10.30-11.00

2C

11.00-11.30

2D

11.30-12.00

3A

12.00-12.30

3B

12.30-13.00

3C

13.00-13.30

3D

13.30-14.00

4A

14.00-14.30

4B

14.30-15.00

4C

15.00-15.30

Testuojami bus tik tie mokiniai, kurių atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutiks dalyvauti testavime. Todėl bus reikalingi pasirašyti mokinių atstovų sutikimai dėl dalyvavimo tyrime.

Tik tokiu būdu galėsime suvaldyti ir užkirsti kelią viruso plitimui bei sudaryti galimybę mokytis kontaktiniu būdu.