kuriame pasak 2Šiandien mokykloje svečiavosi vaikiškų knygų rašytojas – iliustratorius Dainius Šukys. Edukacijos „Kuriame pasaką“ tikslas - per literatūrą ir dailę skatinti vaikų domėjimąsi knyga, tobulinti jų literatūrines žinias, saviraišką, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti kūrybines kompetencijas, atitinkančias vaikų amžių. Edukacinio užsiėmimo pradžioje rašytojas papasakojo kaip kuriama knyga. Edukatorius, naudodamas įvairius simbolius kartu su mokiniais žodžiu ir raštu kūrė žaismingus, improvizacinius tekstus, dialogus. Vaikai įsikūnijo į pasakos personažus, piešė. Užsiėmimo metu mokiniai mokėsi kritiškai mąstyti, išlaisvinti savo vaizduotę. Lavino asmeninius kiekvieno vaiko meninius ir literatūrinius gebėjimus.

kuriame pasak 3