Komisijos pirmininkė
Ugdymo skyriaus vedėja – Danutė Pūrienė, +37061821436;

Komisijos sekretorė
Sekretoriato vedėja – Audronė Bagočiūnienė;

Komisijos narė
Socialinė pedagogė – Roberta Radziukienė;

Komisijos narė
Mokytoja – Laima skendelienė;

Komisijos narė
Mokytoja – Vaida Batkauskienė;

Komisijos narė
Mokytoja – Evrika Trukšnytė.