Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 2klasė

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019 m. 4klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. 2klasė

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2018 m. 4klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. 2klasė

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2017 m. 4klasė