Pirmininkė - ugdymo skyriaus vedėja Danutė Pūrienė;
Pavaduotoja – psichologė Jolanta Dulinskienė;
Sekretorė – socialinė pedagogė Roberta Radziukienė;

Nariai:

1. mokytoja Ingrida Bagdonienė;
2. mokytoja Danutė Jakubėnienė;
3. mokytoja Renata Pacevičienė;
5. mokytoja Irena Stirbinskienė;
6. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danguolė Zdanevičienė.