INFORMACIJA APIE MOKYKLOS ŠVIETIMO PAGALBĄ

Mokykloje švietimo pagalbą mokiniui teikia šie specialistai: psichologė, logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymui mokykloje  kūrimą, padėti mokiniams  atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (rūpintojais, globėjais).

Jolanta Dulinskienė

Psichologė

Etato dydis 1 et.

Elektroninio pašto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7:30-17:30

Pietų pertrauka

12:00-12:30

7:30-13:30

Pietų pertrauka

13:30-14:00

7:30-18:00

Pietų pertrauka

13:00-13:30

12:00-18:30

Pietų pertrauka

11:30-12:00

7:30-11:30

Lankyti mokymai

2022-04-22 nuotolinė mokslinė praktinė konferencija „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata: prevencijos ir gydymo aktualūs klausimai. VU MF. 5 val.

2022-04-27 „Social Emotional Learning to Empower Students with Learning Disabilities and ADHD“. VDU.    7 val.

2022-05-04 „Paauglių tapatumo raidos vertinimas: mokymai naudoti klausimyną AIDA psichologo praktikoje“. VU FF. 4 val.

2022 m.  dalyvavo ir baigė 3 pakopų „Vaikų raidos vertinimo skalių (DISC)“ metodikos mokymo programą.   VĮ „Mažylis ir šeima“. 48 val.

2023-02-13 ,,Autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ypatumai",  ,,Struktūruotas mokymas". SRVKS.

2023-04-17 Dirbtuvės „Kaip sukurti vizualines pagalbos priemones naudojant kompiuterines programas?". (Selector programa) SRVKS.

2023 m. gegužės mėn. Metodika „Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimas“,  Cattell fluidinio intelekto testas (CFT 20-R).

2023-10-16 „Low Arousal“ metodo mokymai ir patobulino specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų pažinimo kompetenciją. 8 val. Lektorė Pia Lindberg Fenger.

2023-12-04 Mokymai ,,Atrankos testas skaitymo ir rašymo sunkumams atpažinti“.

2023-12-04, 2023-12-18 Metodika ,,Atrankos testas skaitymo rašymo sunkumams atpažinti“. 16 val.

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Lina Junienė

Logopedė

Etato dydis 0,44 et.

Elektroninio pašto adresas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

13:00-15:15

13:00-17:00

13:00-17:00

13:00-16:15

13:00-15:10

Lankyti mokymai

2024-02-27 „Sensorinių erdvių kūrimas atsižvelgiant į skirtingus vaikų poreikius“.

2024-02-27 „Vizualinės pagalbos kortelės įtraukiajame ugdyme: kaip tinkamai jas naudoti?“.

2024-02-27 „Koks yra mokytojų padėjėjų vaidmuo šiuolaikinėje mokykloje?“.

Logopedas

Etato dydis 2,31 et.

Nėra

Roberta Radziukienė

Specialioji pedagogė

Etato dydis 1,50 et.

 Elektroninio pašto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

7:45-18:00

Pietų pertrauka

13:00-13:30

7:45-17:30

Pietų pertrauka

13:00-13:30

7:45-18:00

Pietų pertrauka

13:30-14:00

7:45-18:00

Pietų pertrauka

12:30-13:00

7:45-17:45

Pietų pertrauka

13:30-14:00

Lankyti mokymai

2023-02-13 Mokymai mokyklos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams. Mokymų turinys iš dviejų dalių. Viena tema – ,,Autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ypatumai", kita tema – ,,Struktūruotas mokymas".

Dalyvavimas ilgalaikės programos mokymuose „Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“. 6 val.

2023-04-12 Seminaras dalyko turinio planavimui ir planavimo kompetencijų ugdymui „Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą, uždaviniai. Susitarimas dėl sėkmės ir vertinimo kriterijų“.

2023-04-17 Dirbtuvės. ,,Kaip sukurti vizualines pagalbos priemones naudojant kompiuterines programas?" Picto Selector programa.

2023-10-27 SVRKS viešoji konsultacija „Struktūruotas mokymas – dienotvarkės ir veiklų, užduočių struktūravimas“.

2023-11-28 Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Įvairiapusės įtraukiojo ugdymo patirtys švietimo įstaigos.

2023 m. gruodžio mėn. Baigti mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“. Baigimo pažymėjimas. 32 val.

Per visus 2023 metus. Dalyvavimas Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojama socialinių pedagogų darbo aptarimų grupėse.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta  vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti  mokinio saugumą mokykloje: išsiaiškinti  ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.

Milda Chocenkienė

Socialinė pedagogė

Etato dydis 1 et.

 Elektroninio pašto adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7:45-16:15

Pietų pertrauka

12:30-13:00

7:45-16:15

Pietų pertrauka

12:00-12:30

7:45-16:15

Pietų pertrauka

12:00-12:30

7:45-16:15

Pietų pertrauka

12:00-12:30

7:45-11:45

Lankyti mokymai

2023 m. spalio-gruodžio mėn. Mokymai ,,Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos I pakopos įgyvendinimas mokykloje”. 56 val.

Mokyklos bendruomenės pasirengimas :

Pedagogų pasirengimas

Lankyti mokymai

 

2022-06-16 Kvalifikacijos tobulinimo  seminaras „Įtraukusis ugdymas“.

2022-09-14 Kursai ,,Specialioji pedagogika ir psichologija“.

2022-10-18 Seminaras „Streso ir emocijų valdymas. Kaip padėti sau ir aplinkiniams“.

2022-10-14 Seminaras „Mokytojau, atpažink mano mokymosi sutrikimą ir įtrauk į ugdymo procesą, kad būčiau lygiavertis jo dalyvis“. 

2023-03-14 Mokymai ,,Kokius nuraminimo metodus taikyti jautriems ar nepaklusniems vaikams?“.

2023-03-15 Seminaras „Sensorinių erdvių kūrimas atsižvelgiant į skirtingus vaikų poreikius“.

2023-04-28 Dalyvavimas  nuotolinėje Vilniaus miesto mokytojų konferencijoje „Integruoto ugdymo patirtys“.

2023-11-28 Dalyvavimas  Respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Įvairiapusės įtraukiojo ugdymo patirtys švietimo įstaigoje“.

Mokinių tėvų informavimas

Nuorodos į viešąją informaciją apie įtraukųjį ugdymą:

https://www.nsa.sm m.lt/itrauktisugdyme/

https://www.youtu be.com/watch?v=yI MU9YHTirs

https://www.youtu be.com/watch?v=fRA_JgLfhQ

https://www.youtu be.com/watch?v=K Z0UcU5HnWw

Mokykla specialiosios klasės neturi, specialiosios  erdvės mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiams) neturi.