Įsakymas dėl mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašo patvirtinimo

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2021 m. 4 klasė

IEA TIMSS testavimo rezultatai 2019 m. 4 klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 2 klasė

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019 m. 4 klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. 2 klasė

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2018 m. 4 klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. 2 klasė

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2017 m. 4 klasė