Komisijos pirmininkė
Ugdymo skyriaus vedėja – Danutė Pūrienė, +37061821436;

Komisijos sekretorė
Sekretoriato vedėja – Audronė Bagočiūnienė;

Komisijos nariai:

Specialioji pedagogė – Roberta Radziukienė;
Socialinė pedagogė – Milda Chocenkienė;
Mokytoja – Vaida Batkauskienė;
Mokytoja – Evrika Trukšnytė.