Parodą organizuoja Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos.
Parodą vyksta iki gegužės 31 d.
Parodos tikslas-pradinių klasių mokinių meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas, įprasminant Vaiko dieną piešinyje, išreiškiant savo nuomonę apie tai, kas rūpi.

 

I grupė - 1-2 klasės

 

II grupė - 3-4 klasės