Nuotolinio mokymo metu, 4 d klasės mokiniai ( mokytoja Ingrida Bagdonienė) mėgsta skaityti jiems patinkančias knygas – tyliai, garsiai. Taip ugdomi skaitymo gebėjimai, kurie tiesiogiai daro įtaką daugumos dalykų pasiekimų augimui.

Mokiniai įvardija, kad jiems skaitymas suteikia daugiau žinių ir fantazijos, padeda geriau rašyti rašinius. Pastebi, kad labiau susidomėjo knygomis, nes jų yra juokingų ir įdomių. Išmoksta perpasakoti tekstą rašant. Geba pristatyti ir rekomenduoti knygą draugams.