kvieciame mokytis

Mokyklos pakvietimą tėvai turi patvirtinti birželio 6 -10 d. pagal vaiko registracijos numerį Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje registracijos sistemoje.

Preliminarus sąrašas 2019 – 2020 m. m.